Mokre – Historia i Genealogia część III

Prelegentem III części spotkań w ramach projektu Mokre – Historia i Genealogia była Joanna Strońska-Przybyła – wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie, obecnie kierownik placówki, która poprowadziła dla Państwa wykład pn. Przyczynek do historii Mokrego – Mokre na mapach i planach.

Stare mapy i plany, to często jedyny, dostępny nam obraz ziemi, dla której z dawnych czasów nie zachowały się żadne inne przedstawienia ikonograficzne. Jeśli interesuje nas historia naszej miejscowości, sięgamy do opracowań monograficznych i specjalnych, materiałów archiwalnych albo opowieści mieszkańców. Mapy i plany będą podkładem do zrozumienia tej historii – tłumaczy pani Joanna Strońska.
Na spotkaniu zostaną omówione najstarsze mapy i plany historycznej ziemi pszczyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Mokrego, począwszy od mapy pszczyńskiego wolnego państwa stanowego autorstwa Andreasa Hindenberga (1636 r.), po plany architektoniczne najciekawszych budowli Mokrego – opowiada pani Joanna Strońska.

Wykład skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych historią sołectwa Mokre.

Spotkanie odbyło się w budynku „Sołtysówki” w Mikołowie Mokrem przy ul. Miodowej 2 (43-195 Mikołów). Projekt ten współfinansowany był z budżetu miasta Mikołowa