Nasze cele

  Działalność Fundacji Dom Modernisty koncentruje się na obszarach dziedzictwa narodowego i kulturowego, kultury, oświaty i turystyki. Celem Fundacji jest rozwój i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego znajdującego się na obszarze kraju oraz poza jego granicami, wspieranie inicjatyw  służących ochronie dóbr kultury, zabytków architektury i układów urbanistycznych. Ponad to zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych Read more about Nasze cele[…]

Opublikowany w Cele

Statut

FUNDACJA DOM MODERNISTY STATUT I Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dom Modernisty , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciecha Siegmund oraz Ryszarda Nakoniecznego – zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym (Repertorium A Nr. 450/2017) sporządzonym w Kancelarii Notarialnej dr Piotr Marquardt przy ul. PCK 10/2 w Katowicach przez notariusza dr Piotra Marquardt Read more about Statut[…]

Opublikowany w Cele