Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ogrodów szreberowskich i jordanowskich w Katowicach

W październiku 2018 roku ukazała się nasza druga publikacja zatytułowana „Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ogrodów szreberowskich i jordanowskich w Katowicach” Publikacja dostępna jest w miejskich bibliotekach publicznych w Katowicach. Partner Regionalny Instytut Kultury w Katowicach