Le Président

Świadek: J.T.L. – emerytowany górnik, dyrektor urzędów górniczych, mieszkaniec Katowic


Miejsce: ul. Ligonia w Katowicach

Czas: 1967 rok