5 lutego 2017

PROJEKTY

 

W czasie Festiwalu Ogrodów staramy się wykorzystywać lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego do edukacji społeczności lokalnych celem inicjowania przemian społecznych tzw. rewitalizacji. Jest to też próba promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego celem jego przetrwania. Festiwal Ogrodów to też zachęcanie społeczności do spojrzenia na swoją historię.

W dniu 20 sierpnia 2016 roku rozpoczęliśmy naszą działalność od organizacji wydarzenia pod nazwą Festiwal Ogrodów – Zielony Modernizm, w którym oprowadziliśmy ponad sto przybyłych osób po historycznych zabudowaniach południowego Śródmieścia Katowic powstałych w myśl idei Miasta Ogrodu stworzonej w 1898 roku przez brytyjskiego planistę i urbanistę Ebenezera Hawarda.

Sam spacer miał formę nowatorską, która polegała na otwarciu dla zwiedzających miejsc na co dzień niedostępnych tj. wejście do ogrodów oraz zwiedzanie wnętrz zabytkowej willi. W czasie przygotowań do wydarzenia udało się pokazać na terenie dzisiejszych ogródków działkowych im. T. Kościuszki w Katowicach przepiękne domki ogrodowe wybudowane w roku 1909 i które do dziś są śladem po ogrodach szreberowskich, które znajdowały się w tym miejscu.

Festiwal Ogrodów jest kontynuowany w ramach organizacji kolejnych spacerów podczas których omawiane są równie ciekawe i o dużym znaczeniu dla historii Katowic budynki wraz z przylegającymi ogrodami.

W ramach nowych projektów znalazły się koncert i galeria zdjęć zorganizowane w siedzibie Fundacji przy ul. Kilińskiego 32 w Katowicach.

Więcej szczegółowych informacji na temat naszych projektów znajdziecie w poszczególnych zakładkach na tej stronie.

 

Olbrzymią pomocą w wyszukiwaniu nowych tematów do organizacji wydarzeń pod nazwą Festiwal Ogrodów wykazują się sami uczestnicy spacerów, którzy z własnej inicjatywy oferują udostępnienie miejsc ciekawych pod względem historii architektury na co dzień zamkniętych dla zwiedzających lub też wskazują osoby zainteresowane udostępnieniem takich miejsc.