Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ogrodów szreberowskich i jordanowskich w Katowicach

W październiku 2018 roku ukazała się nasza druga publikacja zatytułowana „Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ogrodów szreberowskich i jordanowskich w Katowicach”

Publikacja dostępna jest w miejskich bibliotekach publicznych w Katowicach.

Partner

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach